Snart är det dags för Formex!

Hasta Refo Formex 2015Snart är det dags för Formex och vi laddar med sena kvällar för att hinna med de sista förberedelserna. Bland annat har vi arbetat med att förbereda presentationen av vårt samarbete med Refo.

Redesign – Hasta och Refo förenar entreprenörskap med hållbarhet

Vi har tillsammans med organisationen Refo byggt ett kretslopp där svinn från gardinproduktionen återbrukas i nya designprodukter. Konceptet kallas Redesign och syftar på att förena design och företagsamhet med hållbarhet och återbruk.

Hållbarhet och miljöarbete har traditionellt sett varit skiljt från affärsmannaskap och setts som en kostnad för företag.  Hasta och Refo tycker det är en förlegad syn. ”Vi tror på att bygga på likheterna istället för att fokusera på olikheterna. För att verkligen kunna påverka måste vi förena hållbarhet med företagsamhet och lönsamhet.” Genom att förena kreativitet med affärssinne har vi tillsammans kunnat minska svinnet och nya arbetsmöjligheter skapas.

Kretsloppet startar med att Hasta samlar, sorterar och sparar svinn från sin produktion av gardiner, solskydd och gardintillbehör. Materialet ges sedan till Refo som designar och tillverkar nya produkter. Tack vare kretsloppets kontinuerliga flöde av material har Refo möjligheter till en mer storskalig produktion och en mer lönsam verksamhet.

Projektet är i sin linda men Refo och Hasta har fler idéer för samarbetet framöver. ”Det är många som pratar om att samverka kring hållbarhet. Vi är doers som vill påverka på riktigt genom att  börja samproducera. ”, säger Liselotte på Refo. ”Vi ska hitta sätt att anpassa vårt hållbarhetsarbete till globaliseringen och världens snabba utveckling”

[ux_banner bg=”https://www.hastahome.no/wp-content/uploads/2015/08/Refo-Hasta-hållbarhet-utanför-lokal.jpg” height=”500px” link=”” text_align=”center” text_color=”light” parallax=”6″ ]

[/ux_banner]

Loading