25% på alla gardiner i standardmått med kod: GARDIN25

Hållbarhet – En viktig del av Hastas varumärke

[section padding__sm=”0px”] [row v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”9″ span__sm=”12″]

I takt med att ett företag växer och utvecklas, så ökar även vikten av ett hållbart arbetssätt som tar
ansvar både för vår gemensamma jord och dess invånare. För oss konsumenter räcker det inte
längre med konkurrenskraftiga priser och ett välsorterat produktsortiment när vi gör våra val av
återförsäljare och leverantörer. För många av oss blir det även allt viktigare att företaget i fråga tar
sitt miljömässiga ansvar, såväl som att säkerställa goda arbetsförhållanden och rättvisa villkor för alla.
En väl utarbetad strategi sätter ramarna internt för dessa viktiga frågor, såväl som att skapa
insyn för konsumenter och andra intressenter. Hastas hållbarhetsstrategi är en viktig del av
varumärket och utgör grunden för företagets fortsatta hållbara utveckling.

[/col] [/row] [/section] [section label=”Introduction”] [gap height=”266px”] [/section] [section label=”Banners”]

[row] [col span__sm=”12″ margin=”-390px 0px 0px 0px”] [ux_banner height=”500px” bg=”375340″ border=”-200px 0px 0px 0px” border_margin=”-200px 0px 0px 0px”] [/ux_banner] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″]

Det cirkulära tänket

Det cirkulära arbetssättet är ett viktigt och återkommande begrepp inom koncernens samtliga delar . Återanvändning har sedan starten varit självklart för Hasta Home, där spillväv från produktionen av gardiner och solskydd används för att tillverka nya produkter istället för att slängas. Hasta tillverkar själva nya produkter som sedan säljs vidare, men skänker även en stor del av spillmaterial till skolor och andra organisationer där väven används till olika kreativa projekt. Förpackningsmaterial återanvänds i första hand till nya produkter, och i fall där detta inte är möjligt är återvinning en självklar del i företagets miljöpolicy.

Även returnerade varor som av olika anledningar inte kan säljas vidare får en ny chans att användas på ett meningsfullt sätt. I samband med den pågående flyktingkrisen i Ukraina fanns det ett stort lokalt behov av att ordna tillfälliga bostäder åt många människor. Hasta donerade ett stort antal returnerade gardiner som kunde användas för att skapa en hemtrevlig miljö i dessa bostäder.

Utöver gardiner och solskydd som företaget historiskt främst förknippats med, finns också de nya delarna av Hasta som utgörs av ekologiskt jordbruk och försäljning av glutenfri, ekologisk mat. Här används ett revolutionerande odlingssätt där koldioxid lagras i odlingsjorden och därmed används som näring. Detta förhindrar dels att koldioxiden släpps ut i atmosfären, och innebär även att naturfrämmande kemikalier inte används över huvud taget.

[ux_banner height=”500px” bg=”375345″ border=”-200px 0px 0px 0px” border_margin=”-200px 0px 0px 0px”] [/ux_banner] [gap]

Sustainable living

Kollektionen ”Sustainable living” består av produkter framtagna med hållbarhet i fokus. Detta kan vara allt ifrån gardiner i återvunnet material, en vacker necessär tillverkad av spillväv eller en gardinskena tillverkad av miljövänliga material. Produkterna är märkta med en speciell logga, vilket gör det enkelt för kunderna att kunna välja produkter som är snälla mot miljön. 

Hasta arbetar kontinuerligt för att öka sitt hållbara sortiment, och precis som kollektionens namn indikerar, så handlar ”Sustainable living” mer om bara produkter – för Hasta är det ett tänk och ett arbetssätt som kontinuerligt och aktivt arbetas in i alla delar av organisationen. I inspirationsbilder och sociala medier visas ofta hur en och samma produkt kan ha flera användningsområden, bland annat hur gardinringar blir vackra servettringar vid dukningar. Att återanvända, blanda gammalt och nytt, nyinköpt och ärvt är något som Hasta aktivt arbetar med att kunna visa mer av i framtida kampanjer och därmed kunna inspirera sina kunder till en konsumtion som tar hänsyn till vår miljö och vår jord.

[/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”500px” height__sm=”99.99%” bg=”375355″ bg_pos=”2% 91%”]

[/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”500px” bg=”375350″]

[/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner]

Ett större perspektiv

Som ett växande företag är det viktigt analysera hur arbetssätt och andra organisationsrelaterade beslut påverkar vår omgivning och värld i ett större perspektiv, även utanför företagets ramar. Hur kan vi som företag minska vår den negativa inverkan på miljön? I Hastas hållbarhetsstrategi presenteras flera olika åtgärder med hållbarhet som grund- både kort-och långsiktigt. För Hasta är det viktigt att även gå ett steg längre, att ta aktiva beslut som faktiskt bidrar till en positiv utveckling på ett lokalt såväl som ett globalt plan.

För Hasta är det ekologiska och generativa arbetssättet att bedriva jordbruk inte bara något som gynnar företagets egen verksamhet, utan något som kan öppna ett helt nytt synsätt på odling långt utanför den egna organisationen. Genom att sprida och dela med sig av sin kunskap hoppas Hasta kunna inspirera andra aktörer att implementera samma system och på så sätt bana vägen för framtidens jordbruk- lokalt såväl som internationellt.

Avslutningsvis så arbetar Hasta för att kunna knyta samman de olika delarna i koncernen där alla kan dra nytta av varandra. En del av detta är att kunderna som handlar via Hasta Home ska ha chansen att klimatkompensera sina inköp i samverkan med Hasta Eco genom att köpa utsläppsrättigheter lokalt. Genom möjligheten att kunna påverka positivt i sitt närområde, hoppas Hasta kunna motivera sina kunder att göra detta val och vara med på resan att tillsammans arbeta mot en bättre värld. 

[ux_banner height=”500px” bg=”375210″ bg_pos=”49% 71%” border=”-200px 0px 0px 0px” border_margin=”-200px 0px 0px 0″] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section]

Loading