25% på alla gardiner i standardmått med kod: GARDIN25

Gardinskenor för dubbla gardiner

Dubbla u-skenor i tak

Hotellskena

Med vår hotellskena med två spår är det enkelt att få till den lyxiga hotellkänslan hemma. En skena – för två lager! Skruvas upp direkt i taket genom de förborrade hålen.

Två enkelspåriga skenor

Du kan också välja att köpa två stycken skenor med ett spår och sätta med ett avstånd ifrån varandra. 

På bild till höger ser du två stycken av våra U-skenor uppsatta med ett avstånd ifrån varandra. Här har vi gjort en wave-uppsättning med ganska stora vågor. Därför var två enspåriga skenor ett utmärkt val, eftersom du då får kontroll över avståndet och kan säkerställa att den tänkta gardinuppsättningen får plats.

Gardin Hawick
Gardin Hawick

Hur långt ska det vara mellan skenorna?

Avståndet mellan skenorna avgörs av vilken typ av upphängning du önskar. Hotellvågor kräver ett större djup för att vågorna ska få plats, eftersom de bygger både framåt och bakåt på djupet. Vi rekommenderar ca 10 cm mellan skenorna vid hotellvågor. Ska du använda glid på lina rekommenderar vi ytterligare utrymme mellan skenorna, då är ca 16 cm lagom.

Använder du istället fingerkrokar är vecken inte lika djupa, och bygger endast framåt. Hur mycket vecken bygger beror på hur tätt du sätter fingrarna, men ca 5 cm mellan skenorna brukar vara lagom. 

Loading